De onvoorwaardelijke ouder

Afgelopen week heb ik via twitter en facebook vragen gesteld en stellingen gegeven. Met als doel je bewuster te maken van je opvoedingstrategieen. Omdat ik denk dat een groter bewustzijn altijd vooruitgang is! Heb je de vragen beantwoord? Heb je jezelf verrast?

Deze stellingen en vragen komen uit een baanbrekend boek, “Unconditional parenting” van dr. Alfie Kohn. Het prikkelt tot nadenken over de algemeen aanvaarde en bekende opvoedstijl. Het is niet de nieuwste hippiestrategie maar degelijke vakliteratuur.

Het is gebaseerd op de belevingswereld van het kind en opvoeden vanuit respect en vertrouwen. Hoe werkt de gedachtegang van een kind? Hoe beleeft je kind jouw gedrag? Hoe beleeft je kind jouw woorden? Wat is op lange termijn het resultaat van straffen en belonen? Waar komt gedrag vandaan?  Hoe kunnen wij onze kinderen begeleiden tot sterke en zelfstandige volwassenen?

Ik wil ook het boek “Unconditional parenting” onder de aandacht te brengen. Het is geen makkelijk boek omdat het eeuwenoude barrieres wil doorbreken. Maar het is verhelderend, informatief en helpt je nadenken over hoe jij jouw wensen voor je kind(eren) kan bereiken. Niet klakkeloos aannemen natuurlijk maar ontdekken en ondervinden! Kaj Plas heeft in overleg met Alfie Kohn een samenvatting geschreven. Deze is hier gratis te downloaden.

De achtergrond en onderzoeken naar ‘time-outs’ is bijvoorbeeld erg verhelderend. ‘Time-outs’ zijn een in onze maatschappij geaccepteerde techniek die op vaak korte termijn het gewenste effect bereikt. De erkende overheidsinstanties adviseren deze techniek omdat dat dit kinderen duidelijkheid geeft en ongewenst gedrag laat verdwijnen. Voor de ouder lijkt het dus een briljante oplossing. Toch word steeds duidelijker dat dit op lange termijn een onbedoelde en negatieve uitwerking op je kind(eren) heeft. Alfie Kohn schrijft zijn mening en ervaringen over deze techniek en ze zijn revolutionair.

Als je niet zomaar van Alfie’s ideeën uit wil gaan is het boek van dr. Tina Payne Bryson en dr. Daniel J Siegel een mooie aanvulling. “The whole brain child” beschrijft onderzoek naar de meetbare effecten zijn van de time-out. Ook stond er een interessant artikel in de Morgen.

Hieronder nog een overzicht van mijn eerdere vragen:

 1.     Welke opvoeding kreeg jij?
 2.     Wat vond je wel en niet leuk aan jouw opvoeding?
 3.     Wat vind jij: Kinderen moeten doen wat jij zegt of opvoeden is samenwerken?
 4.     Wat neem jij uit je eigen opvoeding mee naar de opvoeding van je kinderen?
 5.     Werkte de strategie van je ouders zoals zij die bedoeld hadden?
 6.     Wat zijn jouw (langetermijn)wensen voor je kinderen?
 7.     Stelling: “mijn ouder hield een liefdevolle verbinding met mij, zelfs tijdens onze ergste ruzies?”
 8.     Hoe ga jij met je kinderen om en hoe denk jij over hem / haar /ze?
 9.     Stelling: “kinderen moeten leren te doen wat ze gezegd word omdat volwassenen alles beter weten!”
 10.     Wat doe jij als je kind ongewenst gedrag laat zien tijdens bvb. een slaapritueel. Ga je door of stop je met het ritueel?
 11.     Stelling: “Ik neem mijn kind serieus en respecteer hem / haar!”
 12.     Wat doe jij als je boos op je kind bent?
 13.     Wat is jouw motivatie om je kind(eren) een time-out te geven?
 14.     Stelling: “Voor niets gaat de zon op, je zult je toetje / speelgoed / aandacht moeten verdienen!”
 15.     Zeg jij wel eens sorry tegen je kind?
 16.     Neem jij wel eens de tijd om te observeren wat je kind beleeft of de reden voor het getoonde gedrag te achterhalen?
 17.     Doet jouw kind de dingen die hij/zij doet uit eigen beweging of omdat jij het afdwingt?
 18.     Stelling: “Jonge kinderen hebben een diepgaande behoefte aan onze goedkeuring!”
 19.     Wil je dat je kind(eren) altijd het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen en op je kunnen bouwen?
 20.     Stelling: “Wat telt is de boodschap die je kind opvangt, niet wat jij over denkt te brengen.”
 21.     Wordt je reactie op je kind bepaald door je eigen angsten, behoeften en opvoeding of wat *echt* in zijn of haar belang is?